Середа, 18.09.2019, 13:00
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

МО вчителів фізико-математичного спрямування


              Інформація про роботу методоб'єднання вчителів фізики, математики та інформатики за 2016-2017 н. р.                          

            Інформація

про роботу    методоб‘єднання вчителів  математики,  фізики та інформатики   школи №8 за 2013 рік

         

       Освітній процес – це сфера, де розгортається інноваційна діяльність, впроваджуються освітні програми і різноманітні технології навчання. Глибокі перетворення, що відбуваються в системі освіти, зумовлюють  необхідність удосконалення навчання – першої суспільно-значущої діяльності школярів. Конструктивні шляхи вирішення цієї проблеми шукає методоб‘єднання вчителів фізики, математики та інформатики нашої школи. Як підтверджує практика, основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів були й залишаються методичні об’єднання, про   які йдеться у Законі України «Про загальну середню освіту».

       Його робота   спрямована на впровадження досліджень педагогічної науки в практичну діяльність, втілення ідеї співпраці вчителя і учнів, творчий пошук, уміння тонко керувати процесом навчання, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими та індивідуальними. Адже головне завдання вчителя – повернутися до особистості дитини, до її індивідуальності, створити найкращі умови для розвитку і максимальної реалізації її нахилів і здібностей тепер і в майбутньому. Науково і методичному  забезпеченню навчально-виховного процесу сприяють засідання шкільного методоб‘єднання, на яких  розглядаються теоретичні питання вивчення нових педагогічних ідей і технологій;  теоретичні засади організації дослідницької, науково-пошукової, творчої роботи школярів у процесі вивчення математичних наук, про стан ведення зошитів з математики, фізики; про результати перевірки перевірочних робіт;  про стан викладання математики за новими програмами.

Висока якість уроку – це, насамперед, його результативність у досягненні навчальної, розвивальної і виховної мети. Викликати інтерес, бажання вчитися, розвивати мислення, активізувати роботу думки – має на меті кожен учитель, ідучи на урок. У сучасних умовах від учителя вимагається велика майстерність, щоб підтримувати стійкий інтерес до навчання. Учителі розвивають розумову активність кожного учня, пропонуючи завдання, що відповідають його індивідуальним нахилам та посильні саме йому. Систематична, планомірна і наполеглива праця вчителів у прищепленні учням навичок знаходження різних способів розв‘язування задач сприяє розвитку прийомів логічного пошуку, що, в свою чергу, розвиває дослідницькі здібності школярів. Кожен учитель шукає свої форми і методи роботи, щоб дійти до розуму і серця учнів. Виходячи з цього, можна судити про нашу роботу.

Методоб‘єднання вчителів фізико-математичних предметів налічувало на 2012-2013 навчальний рік 4 чоловік: Головирін С.О.– вчитель математики вищої категорії, звання «старший вчитель», заступник директора школи по навчально-виховній роботі, Марченко Л.І.– вчитель математики вищої категорії, звання «старший вчитель», Чергінець І.П. – вчитель математики та інформатики  вищої категорії, керівник міського об‘єднання вчителів математики, член обласної творчої групи, Гопко З.Г. –  вчитель фізики, I категорія.

Творчому почерку Лідії Іванівни Марченко, керівнику методоб‘єднання, притаманні високий професіоналізм і компетентність у справах методоб‘єднання та проблемах методики викладання математики, тому своїм проблемним питанням обрана тема «Компетентнісний підхід до навчання математики шляхом розвитку продуктивного мислення».  Багатий власний досвід, майстерність у визначенні раціональних шляхів подолання труднощів, оптимізм, вдумливе вирішення навчально-виховних завдань у процесі вивчення математичних наук надихають учителів на плідну працю і успіхи.

Секрет педагогічної майстерності вчительки фізики Зої Григорівни Гопко – в умінні надзвичайно тонко керувати процесом навчання, стимулювати активність учнів, створювати пошукові ситуації, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими та індивідуальними. У полі зору вчительки завжди учень як особистість з індивідуальним способом мислення, вміння (і невміння) висловлюватися, бути  (і не бути) уважним, зібраним, працьовитим. Найменший успіх не проходить повз її увагу. Тема, над якою працює вчителька фізики, – « Сучасний урок. ІКТ на уроках фізики». Зоя Григорівна постійно шукає шляхи як залучити на бік фізики якомога більше прихильників, як показати всім учням велич цієї науки. Уже на першому етапі вивчення фізики  у 7-му класі, на перших уроках вчителька ставить ряд запитань, на більшість із яких діти не можуть відповісти. Наприклад:

Чому овочі та м‘ясо дуже швидко варяться в каструлі, яка називається «скороварка»?

 Куди зникають блискавка і грім?

 Куди діваються замерзлі калюжі взимку?

«Я повинна визнавати індивідуальність, самобутність, самоцінність кожної людини. Я допомагаю кожному учневі вдосконалювати свої здібності з урахуванням його досвіду пізнання; знайти, підтримати і розвивати механізми самореалізації для становлення самобутньої особистості» – кредо вчительки. Вона використовує різноманітні сучасні інтерактивні технології: «мозковий штурм», «криголам», рольові ігри, анкетування, творчу роботу, дискусії у малих і великих групах.

Учнів старших класів учителька привчає до роботи з різними джерелами інформації, що активізують їхню пізнавальну діяльність, формує культуру мовлення. Так у процесі вивчення теми «Механічні хвилі» (11 клас) учням пропонувалося знайти додаткову інформацію про енергію хвиль «цунамі» та їх руйнівну силу, про застосування енергії хвиль.

Зоя Григорівна –  переможець Панорами творчих уроків, яку проводила газета «Математика»  «Шкільний світ», II місце у номінації «Фізика. Урок». ЇЇ розробка уроку «Розв‘язування задач за темою «Кількість теплоти» (8 клас) надруковані у газеті «Фізика. Шкільний світ» та «Е-версії».

Зоя Григорівна брала участь у експерименті Посібника для ЗНО Ненашева Ю.І., 2013.

Сергій Олександрович Головирін самовідданістю в роботі довів, що він справжній спеціаліст вищої категорії, з повним правом носить звання старший вчитель. Він будь-який матеріал уміє доступно та наочно подати дітям. Для його стилю роботи характерні методична відточеність кожного етапу уроку, чітка постановка мети і різноманітність форм її реалізації. Як     показує досвід роботи, впровадження елементів диференційованого підходу активізує прагнення дітей до знань. Учні почувають себе відповідальними за процес навчання, привчаються до самоорганізації навчальної праці. Його проблемне питання «Створення бібліотеки презентацій до уроків математики» вивчається в межах міста, його прізвище занесено до списку кращих учителів «Окрилені творчістю».

Вже 9 років відкриває учням чарівний світ математики і інформатики Чергінець Ірина Петрівна. Широка фахова ерудиція поєднується з глибокими знаннями практики. На уроці Ірина Петрівна – це режисер-постановник. Вона надихає учня-актора на творчий пошук шляхів розв‘язування проблем, що виникають у ході такого дійства. Дбає, щоб діти були допитливими дослідниками і відкривачами, щоб істина постала перед ними не як готовий висновок, а у вигляді яскравої картини навколишнього світу.  А коли відкриття хвилює дитину, тоді істина стає особистим переконанням, яким людина дорожить усе життя. Ірина Петрівна – керівник міського об‘єднання вчителів математики, член обласної творчої групи вчителів математики з питання поглибленого вивчення математики. ЇЇ проблемне питання «Методика підготовки учнів до олімпіади з математики». Роботі з обдарованими учнями Ірина Петрівна віддає свій вільний час. Вона постійно в пошуку нових форм та методів навчання, впроваджує в шкільну практику новітні інформаційні технології (WINDOWS, INTERNET, комп‘ютерний дизайн та верстку, мультимедіа).

     Ірина Петрівна ділиться своїми надбаннями з колегами. Її роботи: «Многокутники. Своя гра» 11 клас –  надруковані в газеті «Математика в школах України», березень №9, 2013. «Учительський журнал», 20.09.2012 – «Множина та її елементи» (8 клас); 11.10.2012 – «Розв‘язування системи рівнянь методом заміни змінної» 9 клас; 21.02.2013 – «Функція. Область визначення функції» (7 клас). Сайт «Форум – урок»

16.10.2012 «Розв‘язування системи рівнянь методом заміни змінної»; 24 .11. 2012 – «Додавання та віднімання звичайних дробів» (5 клас);  08.12. 2012 – «Множина та її елементи» (8 клас); 25.02 2013 р. – «Функції, Область визначення» (7 клас).

     Ірина Петрівна стала учасником IX Всеукраїнського конкурсу «Учитель-новатор»  з проектом «Формування здорового способу життя».  

 Методична робота методоб‘єднання була спрямована  на опрацювання таких питань:

1.     Програмове забезпечення. Навчально-методичне забезпечення вивчення фізики, математики та інформатики.

2.     Участь дітей в конкурсах, олімпіадах.

3.     ДПА та ЗНО.

Девіз нашого об‘єднання «Пізнаючи – доводити, а довівши – пізнати», тому наполегливо ми поповнювали свою творчу лабораторію протягом декількох років.        

      У школі регулярно проводиться предметний тиждень з математики, фізики та інформатики. Під час    його проведення проходять інтелектуальні змагання, готуючись до яких, учні кожного класу створюють команду (6-7 чоловік), дають їй назву, виготовляють емблеми, пишуть привітання. Під час проведення цих ігор учням пропонуються логічні задачі, екскурс в історію математики і життя видатних математиків.  Така форма роботи учням дуже подобається.

 Налагоджено і ефективно діє система взаємовідвідувань та відкритих  уроків з математики, фізики та інформатики, де черпають для себе корисне.

        Під керівництвом учителів нашого методоб‘єднання 14 учнів стали в 2012-2013 н.р. учасниками осінньої сесії 2013 Всеукраїнської предметної олімпіади з математики  «Олімпус». Із них – 3 місце і книга в нагороду  у Чергінець Валерії  та Канівець Дарини(4 клас) та Моїсеїнко Віталіни (7 кл.) та дипломи лауреатів у Вишінського Сергія (9 кл.), Колесник Іван (8 клас) та Заяц Ігор (4 кл.).

       33 учні 2-6 класів у грудні 2012 року  брали участь у грі «Кенгуру» та 53 учасники 2-11 класів у березні 2013 року спробували свої сили у Міжнародній математичній грі «Кенгуру».  Серед другокласників – 10 добрих результатів, третьокласників – 3 відмінних результати, 4 добрих результати, 4 клас – 6 добрих результатів, 5 клас – 1 добрий результат, 6 клас – 1 добрий результат.                                    

26 учнів  – учасники Всеукраїнського  фізичного конкурсу «Левеня», серед яких 13 учасників отримали добрий результат.

8 учнів в лютому-березні 2013 року  – учасники конкурсу «Мій безпечний клас»; Лисенко Інна (10 клас) – учасниця Всеукраїнської акції «Світ через об‘єктив». Гопко С.,  Бабич А. (11 клас), Чергінець В. та Канівець Д.(4 клас) отримали відмінний результат у Міжнародній математичній грі з інформатики «Бобер».

       Результати ЗНО-2013 з математики та фізики, – це теж заслуга нашого методоб‘єднання . Адже жоден з учнів нашої школи не отримали менше ніж 124 бали.  А 2 учні набрали з математики від 183,5  до 190, а з фізики – до  183 б. – 1 учень.

Результати наших учнів у II етапі  Всеукраїнської олімпіади у 2013 р.:

з математики:   8 клас – Васильченко О. –  Ш місце.

                           7 клас –  Моїсеїнко В. –  1 місце, учасниця III етапу.

                            11 клас – Бездрабко Максим –  II місце.

                            9 клас – Голець Ірина – 1 місце, учасниця III етапу.

                            7 клас – Гаранжа Юлія, II місце.

Фізика    7 клас – Думчикова А. – 2 місце;  8 клас – Васильченко Олександр2 місце; 9 клас – Бездрабко Аліна, 4 місце; 11 клас – Гопко Сергій – 3 місце.

Інформатика – Гопко В. – IY м.

2011-2012 н.р.

Математика:

7 клас – Васильченко О.- 3 місце.

8 клас – Макаренко В. – 1 місце.

10 клас –  Бездрабко М. – 2 місце.

11 клас – Скорик Ірина – 2 місце.

Фізика:

8 клас – Голець І. – 2 м.

10 клас – Гопко С.  – 2 м.

 Ми працюємо плідно, підтримуючи тісний зв‘язок, з міським методоб‘єднанням вчителів математики та іншими метооб‘єднаннями нашої школи. Ми маємо своїх послідовників: Марченко Л.І. та Чергінець І.П. є випускниками школи №8,  випускниця Шутка І.П. – викладає інформатику в школі №3, Полуйко Вікторія та Глибока Аліна навчаються на вчителів математики, фізики та інформатики. Корабельська Юля стала вченим фізиком. Для Гопко Віктора, Фесенко Юлії, Хлипіной Маргарити, Канівець Тетяни математика стала невід‘ємною частиною їх роботи.

Але поряд з цим у роботі методичного об’єднання є ряд недоліків. Мало звертається увага на методику викладання окремих тем.  Не підготовлено жодного призера обласної олімпіади.

Не всі вчителі прагнуть донести знання отримані під час курсової підготовки до своїх колег.

Цього навчального року методичне об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики буде  продовжувати працювати над  проблемою «Спільна діяльність педагогічного колективу по формуванню життєвих компетентностей у процесі активізації творчої співпраці  учителя та учня на засадах гуманізму з використання новітніх освітніх технологій»  та ліквідовувати  минулорічні недопрацювання.

 Роботу методоб‘єднання вчителів математики, фізики та інформатики вважати задовільною.

Що для  нас головне? Любов до своєї справи і віра в її потрібність. Розуміння того, що все, що ми робимо сьогодні, стане їхнім життям завтра. Головне – прищепити дітям потребу вчитися протягом усього життя, розвинути здатність до самоосвіти, закласти основи для становлення особистості.

       Ми – учителі.. Це наш вибір.  Наш шлях.

Наша адреса
Пошук
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Корисні сайти

Урядова гаряча лінія

Нацiональна гаряча лiнiя

Нацiональна дитяча гаряча лiнiя

Архів