Середа, 18.09.2019, 12:35
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Батькам


Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації  

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

 

Н А К А З

27.07.2012                   м. Суми                 № 599/571-00

Про  внесення змін до спільного наказу управлінь охорони здоров'я та освіти і науки

обласної державної адміністрації від 23.09.2010 № 812/720

 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012 № 382 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682», відповідно до статей 32 та 53 Основ законодавства України про охорону здоров'я, з метою раннього виявлення під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів дітей, які споживають спиртні напої та наркотичні засоби, та своєчасного направлення на лікування, реабілітацію таких дітей  

НАКАЗУЮ:

1. Внести до спільного наказу управлінь охорони здоров'я та освіти і науки обласної державної адміністрації від 23.09.2010 № 812/720 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» такі зміни:

  1.1. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.4, 1.5 такого змісту:

«1.4. Форму первинної облікової документації № 086-2/о «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем», що додається.

 1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 086-2/о «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем», що додається.

  1.2.Доповнити підпункт 4.1.5 пункту 4 новими абзацами такого змісту:

«4.1.6. щорічне опитування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків (законних представників) щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

4.1.7. Щорічне інформування батьків з питань попередження у дітей та підлітків – учнів загальноосвітніх навчальних закладів вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів.

4.1.8. Видачу Карти профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем (форма первинної облікової документації № 086-2/о, затверджена цим наказом) лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня загальноосвітнього навчального закладу батькам або іншим законним представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу».

2.   Начальнику   управління   охорони   здоров'я   Сумської міської  ради, головним лікарям лікувально-профілактичних закладів області забезпечити  виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.05.2012  № 382 та відповідного спільного наказу управління охорони  здоров’я та управління освіти і науки обласної державної  адміністрації від 23.09.2010  № 812/720.

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити інформування учнів, батьків, опікунів, законних представників дітей стосовно необхідності та проведення заповнення форми первинної облікової документації № 082-2/о під час проведення щорічних медичних профілактичних оглядів.

Термін: постійно.

4. Головному лікарю обласного наркологічного диспансеру Крупку О.В.:

4.1. Провести навчання з медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів області, шкіл, інтернатів щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем у школярів.

                       Термін: вересень 2012 року.

4.2. Проводити перевірку правильності заповнення ф. № 086-2/о на учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Термін: протягом року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров'я Кривцун С.І. та тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Пєсоцьку І.О.

 

Начальник управління охорони здоров'я Сумської  обласної державної  адміністрації                   
            П.О.Павлюк     

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації    
І.О.Пєсоцька

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я  України

23 травня 2012   № 382

 

Інструкція щодо заповнення 
форми первинної облікової документації № 086 -2/о «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем»

 

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення  форми первинної облікової документації № 086-2/о «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх  навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем» (далі – форма № 086-2/о).

2. Форма № 086-2/о заповнюється лікарем-педіатром або лікарем загальної практики – сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим закладу охорони здоров`я, в якому безпосередньо спостерігається учень загальноосвітнього навчального закладу, та надається його батькам або іншим законним представникам.

Інформація про надання батькам або іншим законним представникам учня загальноосвітнього навчального закладу форми № 086-2/о зазначається в одній з таких форм:

формі первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

формі облікової статистичної документації № 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

формі облікової статистичної документації № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року  № 302.

3. Форма № 086-2/о заповнюється на кожного учня загальноосвітнього навчального закладу під час обов`язкового медичного профілактичного огляду.

4. У формі № 086-2/о вказуються найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім’я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ.

5. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові учня загальноосвітнього навчального закладу.

6. У пунктах 2, 3, 4 зазначаються відповідно місце проживання, телефон, дата народження та стать учня загальноосвітнього навчального закладу.

7. У пункті 5 зазначається найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас, у якому навчається учень.

8. У пункті 6 вказується дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

9. У пункті 7 зазначаються дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

10. У пункті 8 зазначаються рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи), які надаються батькам або законним представникам учня щодо подальшої профілактичної роботи з дитиною.

11. У пункті 9 зазначаються дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

12. У пункті 10 зазначаються число, місяць та рік заповнення форми                     № 086-2/о.

13. Форма № 086-2/о підписується лікарем-педіатром або лікарем загальної практики – сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим, який спостерігає дитину, та у присутності якого ця форма заповнювалась.

14. Форма № 086-2/о завіряється печаткою лікаря (лікаря-педіатра, лікаря загальної практики – сімейного лікаря, лікаря-терапевта підліткового), що спостерігає дитину та у присутності якого ця форма заповнювалась, а також печаткою закладу охорони здоров’я.

15. Інформація, що міститься у цій формі, є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом.

16. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

17. Форма № 086-2/о заповнюється друкованими літерами без скорочень.

 
Директор Департаменту
охорони
   материнства, дитинства
та санаторного забезпечення                    
С.І. ОсташкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства охорони здоров’я України

23травня 2012_ № 382

 

Форма первинної облікової документації

№ 086-2/о

«Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем»

 

Код форми документа за ДКУД  |__|__|__|__|__|__|__|__|

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

Найменування центрального, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім’я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності_________________________

 Медична документація

Форма первинної облікової документації
№ |0|  8 6 | – | 2 | / | о |

 

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, відповідальні особи якого заповнили цю форму ____________________________________________________

Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем

1. Прізвище, ім’я, по батькові учня ________________________________________________________

2. Місце проживання, телефон учня __________________________________________________

3. Дата народження учня __________________   4. Стать        ж      ч   

5.  Найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас 

_______________________________________________________________

6. Дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем: _______________________________________

. Дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем: ____________________________________________________________

8. Рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем _______________________________________________________

10. Дата заповнення Карти ____ ______________  20___   року

11. Підпис лікаря ________________                          __________________ (П.І.Б.)

Місце печатки                  

Директор Департаменту охорони                                          

материнства, дитинства та санаторного забезпечення       С.І. Осташко

 

 

Наша адреса
Пошук
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Корисні сайти

Урядова гаряча лінія

Нацiональна гаряча лiнiя

Нацiональна дитяча гаряча лiнiя

Архів